Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op motie Raemakers over onderzoeken en advies Commissie Dannenberg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op motie Raemakers over onderzoeken en advies Commissie Dannenberg (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)