Beslisnota Implementatiewet DAC7- Nota naar aanleiding van het verslag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Implementatiewet DAC7- Nota naar aanleiding van het verslag (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)