Beslisnota bij Kamerbrief over 7e incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 7e incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)