Beslisnota bij Uitstelbrief deling ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo

Beslisnota bij Uitstelbrief deling ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief deling ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo (PDF | 2 pagina's | 97 kB)