Beslisnota bestuurlijk overleg met warmtebedrijven over Wet collectieve warmtevoorziening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bestuurlijk overleg met warmtebedrijven over Wet collectieve warmtevoorziening (PDF | 4 pagina's | 139 kB)