Beslisnota over bestuurlijk overleg met VNG en IPO over Wet collectieve warmtevoorziening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota over bestuurlijk overleg met VNG en IPO over Wet collectieve warmtevoorziening (PDF | 5 pagina's | 241 kB)