Beslisnota over stand van zaken en planning Wet collectieve warmtevoorziening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota over stand van zaken en planning Wet collectieve warmtevoorziening (PDF | 5 pagina's | 1,9 MB)