Onderliggende beslisnotas Aanbieding aan de ministerraad van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES ten behoeve van de start voorhang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Onderliggende beslisnotas Aanbieding aan de ministerraad van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES ten behoeve van de start voorhang (PDF | 10 pagina's | 630 kB)