Beslisnota Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 in verband met een wijziging van de eisen voor zonnepanelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 in verband met een wijziging van de eisen voor zonnepanelen (PDF | 3 pagina's | 132 kB)