Beslisnota Voorpublicatie van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Voorpublicatie van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (PDF | 7 pagina's | 2,1 MB)