Beslisnota bij Kamerbrief actualisatie Staat van de Unie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief actualisatie Staat van de Unie (PDF | 1 pagina | 437 kB)