Beslisnota bij Brief aan de Tweede Kamer over pilots Een slimmer collegejaar

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Brief aan de Tweede Kamer over pilots Een slimmer collegejaar (PDF | 5 pagina's | 202 kB)