Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen over salderingsregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de Kamerbrief over de salderingsregeling in antwoord op vragen hierover van het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA).

Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen over salderingsregeling (PDF | 3 pagina's | 196 kB)