Beslisnota bij Kamerbrief agenda informele Energieraad 11-12 oktober 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief agenda informele Energieraad 11-12 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 143 kB)