Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapportage effectmeting dienstverlening WW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapportage effectmeting dienstverlening WW (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)