Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 (PDF | 6 pagina's | 166 kB)