Beslisnota bij Kamerbrief hack ID-ware

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief hack ID-ware (PDF | 3 pagina's | 138 kB)