Beslisnota minister Schouten bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota minister Schouten bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon (PDF | 1 pagina | 782 kB)