Beslisnota minister Van Gennip bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota minister Van Gennip bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon (PDF | 1 pagina | 688 kB)