Beslisnota's bij wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders (PDF | 19 pagina's | 10,3 MB)