Beslisnota Kamervragen veiligheidsnorm Zeeuwse waterkeringen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamervragen veiligheidsnorm Zeeuwse waterkeringen (PDF | 3 pagina's | 119 kB)