Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2022 (PDF | 5 pagina's | 2,7 MB)