Beslisnota bij aanbiedingsbrief overzichten titels rapporten Auditdienst Rijk 1e halfjaar 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief overzichten titels rapporten Auditdienst Rijk 1e halfjaar 2022 (PDF | 1 pagina | 635 kB)