Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen uit wetgevingsoverleg Belastingplan 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen uit wetgevingsoverleg Belastingplan 2023 (PDF | 6 pagina's | 2,4 MB)