Beslisnota instemming vervoerplannen Waddenveren 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota instemming vervoerplannen Waddenveren 2023 (PDF | 11 pagina's | 262 kB)