Kamerbrief over instemmen vervoerplannen 2023 Friese Waddenveren

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over over de financiële situatie van de Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM). TSM voert de Vervoerconcessie Waddenveren West uit voor de verbindingen met Vlieland en Terschelling. Daarnaast gaat zij in op de instemming met de vervoerplannen van TSM en van Wagenborg Passagiersdiensten B.V. (WPD). WPD is de uitvoerder van de Vervoerconcessie Waddenveren Oost voor de verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog. De vervoerplannen met addendum (bijlage) stuurt zij mee met de Kamerbrief.  Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over instemmen vervoerplannen 2023 Friese Waddenveren (PDF | 4 pagina's | 459 kB)