Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapport Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapport Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht (PDF | 1 pagina | 113 kB)