Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF | 39 pagina's | 12,6 MB)