Beslisnota met toelichting bij de antwoorden op Kamervragen over de bijeenkomst in Amsterdam waar David Icke zal spreken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota met toelichting bij de antwoorden op Kamervragen over de bijeenkomst in Amsterdam waar David Icke zal spreken (PDF | 2 pagina's | 143 kB)