Beslisnota's bij Kamerbrief over vertraagde invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over vertraagde invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 (PDF | 9 pagina's | 3,6 MB)