Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking stelselonderwerpen Wmo 2015

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking stelselonderwerpen Wmo 2015 (PDF | 4 pagina's | 1,2 MB)