Beslisnota bij aanbiedingsbrief aangepast toetsingskader risicoregelingen groen luik BMKB

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief aangepast toetsingskader risicoregelingen groen luik BMKB (PDF | 3 pagina's | 117 kB)