Beslisnota bij Kamerbrief over dierwaardige toekomst veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over dierwaardige toekomst veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren (PDF | 5 pagina's | 146 kB)