Beslisnota bij Kamerbrief Mainportsaanpak drugssmokkel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Mainportsaanpak drugssmokkel (PDF | 5 pagina's | 384 kB)