Beslisnota bij afschrift Kamerbrief over verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij afschrift Kamerbrief over verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3 (PDF | 1 pagina | 329 kB)