Afschrift Kamerbrief over verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over verzoeken om ambtshalve vermindering door niet-bezwaarmakers in box 3.

Afschrift Kamerbrief over verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3 (PDF | 1 pagina | 48 kB)