Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie rapport 'Beter beslissen over datacentra' van Rathenau Instituut datacenters

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie rapport 'Beter beslissen over datacentra' van Rathenau Instituut datacenters (PDF | 2 pagina's | 109 kB)