Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)