Beslisnota Kamerbrief Geurhinder en veehouderij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief Geurhinder en veehouderij (PDF | 2 pagina's | 73 kB)