Beslisnota bij Kamerbrief reactie op informatieverzoek invulling MKB-enveloppe

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op informatieverzoek invulling MKB-enveloppe (PDF | 1 pagina | 280 kB)