Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Ceder-Kat effecten afschaffen opslag wanbetalers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Ceder-Kat effecten afschaffen opslag wanbetalers (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)