Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca (PDF | 1 pagina | 504 kB)