Infographic maatregelenpakket bij Kamerbrief over toezicht op onderwijs

Infographic bij de Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs. De infographic geeft een overzicht van de doelen, maatregelen en mijlpalen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit.

Infographic Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit (PDF | 1 pagina | 92 kB)