Beslisnota bij Kamerbrief over beleidspijlers meerjarenplan fietsveiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidspijlers meerjarenplan fietsveiligheid (PDF | 3 pagina's | 114 kB)