Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Memories van antwoord pakket Belastingplan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Memories van antwoord pakket Belastingplan (PDF | 2 pagina's | 556 kB)