Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)