Beslisnota 2 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 2 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)