Bijlage bij Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bijlage bij Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie (PDF | 3 pagina's | 2,4 MB)