Beslisnota bij Voortgang meldpunt sociale veiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voortgang meldpunt sociale veiligheid (PDF | 5 pagina's | 146 kB)