Beslisnota's bij Kamerbrief over Meerjarenplan 2023-2026 en jaarplan 2023 NLA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over Meerjarenplan 2023-2026 en jaarplan 2023 NLA (PDF | 3 pagina's | 2,4 MB)